فرم درخواست همکارینام
نام خانوادگی
نام پدر
کد ملی
آدرس ایمیل
موبایل
رشته تحصیلی
میزان تحصیلات
تخصص یا مهارت
وضعیت خدمت
جنسیت
تاهل
فایل پیوست (zip | rar) (2MB)
آدرس محل سکونت
توضیحات

قبول شرایط همکاری


اینجانب در صحت کامل و با دقت این فرم را تکمیل نموده و سایت تکنیکال من مجاز است هر تحقیقی که لازم می‌داند درباره اینجانب به عمل آورده و درصورت آگاهی از نادرست بودن اطلاعات در هر لحظه از همکاری، اقدامات لازم صورت پذیرد.